Google Doodle hari ini adalah mengenai Leap Year 2016. Apa itu ? Tahun Kabisat (Leap Year) ialah sebuah Tahun Syamsiah di mana pada tahun tersebut jumlah hari bukan